Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới
(BRVT-SME) Sáng ngày 04 tháng 11 năm 2022 tại văn phòng Hiệp hội, Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức lễ kết nạp và trao quyết định, chứng nhận cho doanh nghiệp hội viên mới. Tham dự buổi lễ kết nạp có Ông Bùi Ngọc Diệp, Phó chủ tịch thường trực; Ông Nguyễn…

coimex - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | BRVT SME

ThaiBinhDuong - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | BRVT SME

Doanh nghiệp

Doanh nhân

Diễn đàn

logo animation saomai - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | BRVT SME

luat htdnnvv - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | BRVT SME
NGHI20QUYET203520CP 600x147 - Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | BRVT SME

Hội viên

Tư vấn Doanh nghiệp