Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC HIỆP HỘI

so do to chuc hiep hoi doanh nghiep vua va nho ba ria vung tau sme - Sơ đồ tổ chức