Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội Nhiệm kỳ III: Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

Giới thiệu về Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BV SME)

Tên tiếng Việt : Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Tên tiếng Anh : Ba Ria – Vung Tau Association of Small and Medium Enterprises
Tên viết tắt :BVSME (trước đây BRVT SME)
Điện thoại (Fax) : 02543 525757
Email: [email protected]
Văn phòng :  số 8, Trần Hưng Đạo, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh BR – VT
Ngày thành lập :25/9/2007

 

1/ Hiệp hội DN nhỏ và Vừa là một tổ chức liên kết doanh nghiệp tự nguyện của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho phép thành lập tại quyết định số 3486/QĐ-UBND ngày 25 tháng 09 năm 2007 với mục đích tiêu chí quy định tại Điều 1 của quyết định:

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ & Vừa của tỉnh là tổ chức xã hội, nghề nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên trong các hoạt động thuộc lĩnh vực doanh nghiệp, giữ vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp Nhỏ và Vừa với các cơ quan chức năng đóng góp ý kiến với các cơ quan Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách, thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế theo quy định của Pháp luật. Hiệp hội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật.

2/ Tại đại hội lần thứ nhất ngày 11 tháng 01 năm 2008 nhiệm kỳ 2008-2012 Đại hội đã thông qua điều lệ hoạt động của Hiệp hội và Điều lệ đã được UBND tỉnh phê duyệt thông qua tại quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2008 do chủ tịch UBND tỉnh ký.

– Điều lệ Hiệp hội DN Nhỏ và Vừa tỉnh Bà rịa – Vũng Tàu gồm 9 chương và 36 điều.

Điều lệ khẳng định tiêu chí mục đích hoạt động của Hiệp hội là:

– Hiệp hội là tổ chức tự nguyện của mọi tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh trong nước có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, có dự án đầu tư đặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu không phân biệt thành phần kinh tế.

Hiệp hội thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đại diện và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của các hội viên, giữ vai trò cầu nối đóng góp ý kiến giữa các doanh nghiệp Nhỏ và Vừa với các cơ quan chức năng của Nhà nước trong việc hoàn thiện hệ thống chính sách, thực hiện nhiệm vụ hội nhập kinh tế quốc tế trong cộng đồng doanh nghiệp Nhỏ và Vừa.

– Phạm vi hoạt động của Hiệp hội : Trong tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, phù hợp với các quy định hiện hành, theo Điều lệ của Hiệp hội được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Nhiệm vụ quyền hạn của Hiệp hội được quy định tại điều 5 và điều 6 của Điều lệ.

3/ Về hội viên được điều lệ dành một chương tại chương V nói về hội viên

Điều kiện để trở thành hội viên là : Tổ chức, cá nhân có đủ tiêu chuẩn là hội viên theo quy định tại điều 3 của Điều lệ tư nguyện xin gia nhập Hiệp hội đều trở thành Hội viên của Hiệp hội.

Hội viên

3.1. Hội viên chính thức: Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh, theo quy định của pháp luật Việt Nam, có văn phòng, trụ sở chính  đặt tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Không phân biệt thành phần kinh tế, lĩnh vực hoạt động, tán thành điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện tham gia Hiệp hội, được Ban chấp hành công nhận.

3.2 Hội viên liên kết: Là các thể nhân, pháp nhân hoạt động trong mọi lĩnh vực, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, có nhu cầu tham gia Hiệp hội, Đăng ký với Ban chấp hành Hiệp hội sẽ được công nhận là Hội viên có nghĩa vụ tương đương với Hội viên chính thức. Ngoại trừ quyền bầu cử và ứng cử hội viên liên kết không phải đóng hội phí nhưng vẫn có thể hỗ trợ tài chính cho Hiệp hội.

3.3 Hội viên danh dự: Là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương, những nhà quản lý, khoa học và tổ chức có công lao đối với phát triển kinh tế của tỉnh nói chung và của Hiệp  hội nói riêng được Đại hội hoặc Ban chấp hành mời vào làm hội viên danh dự, Hội viên danh dự có quyền nghĩa vụ như Hội viên liên kết.

3.4. Đối với hội viên là pháp nhân người đại diện phải là người đứng đầu hoặc người đứng đầu pháp nhân ủy quyền. Tên đại diện chức vụ ghi rõ trong giấy đăng ký gia nhập hội viên. Khi thay đổi người đại diện, người đứng đầu pháp nhân phải thông báo bằng văn bản với Ban chấp hành Hiệp hội.

4/ Hiệp hội là hội viên tập thể, thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam được chủ tịch HHDN Nhỏ và Vừa Việt Nam quyết định công nhận số: 1233/HH, ngày 18 tháng 2 năm 2008.

5/ Tổ chức hoạt động của Hiệp hội.

Hiệp hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, lấy Hội viên là trọng tâm phục vụ mọi công việc đều lấy sự đồng thuận cao và Điều lệ Hiệp hội, Quy chế tổ chức hoạt động, Quy chế tài chính Hiệp hội để giải quyết công việc.

Điều hành Hiệp hội bởi. Ban chấp hành, trong Ban chấp hành có Ban thường trực gồm : Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội. Thường trực xử lý giải quyết công việc hàng ngày của Hiệp hội, Thường trực Hiệp hội tập hợp lựa chọn những cá nhân, doanh nhân đã trải qua lãnh đạo, điều hành doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế, năng động, nhạy bén trong thương trường và hoạt động hội có kinh nghiệm công tác hội, để điều hành hoạt động hội thường xuyên.

Hiệp hội có các ban nghiệp vụ: Ban kiểm tra, Ban tổ chức hội viên, Ban tư vấn pháp chế, Ban xúc tiến thương mại truyền thông. Trợ giúp tham mưu Ban chấp hành và phục vụ hội viên.

– Các ý kiến đề xuất, những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp hội viên sẽ được các ban nghiệp vụ, tư vấn hỗ trợ cả các mặt tư vấn phát triển và hỗ trợ pháp lý trên tinh thần vì Hội viên không kinh doanh vụ lợi với hội viên.

– Hội viên có nghĩa vụ trách nhiệm đóng đầy đủ hội phí thường niên và lệ phí gia nhập và ủng hội tài chính theo khả năng, hảo tâm của doanh nghiệp không bị gượng ép bắt buộc.