Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Liên kết Hội viên

Công ty Cổ phần Thủy Sản và Xuất nhập khẩu Coimex http://www.coimexvn.com/

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Tân Phước Thịnh http://www.tanphuocthinh.com.vn/

Công ty Truyền thông & Sự kiện Sao Mai http://saomaimedia.net/

Công ty TNHH DL-SX-TM Hương Phong http://www.huongphong.com/

Doanh nghiệp tư nhân Thuận Huệ

Công ty TNHH Quốc tế TROY http://www.troyint.com.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng (DIC Group) http://www.dic.vn/

Công ty Cổ phần Phát triển Nhà tỉnh BT-VT http://www.hodeco.vn/

Công ty Cổ phần Xây dựng & Phát triển đô thị tỉnh BT-VT http://www.udec.com.vn/

Công ty Cổ phần Thành Chí http://www.thanhchi.com.vn/