Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội Nhiệm kỳ III: Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

Thường trực Hiệp Hội DN SME làm việc với Ban thuờng trực Hội DN SME thành phố Vũng Tàu

(BRVT-SME) Sáng ngày 4/6 tại Văn phòng Hiệp hội, Thường trực Hiệp hội Tỉnh đã làm việc nghe Thường trực Ban chấp hành lâm thời Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Vũng Tàu báo cáo tiến độ công việc để tiến tới Đại hội Lần thứ nhất vào cuối tháng 6/2024.

Ông Võ Minh Hạnh – Chủ tịch lâm thời Hội SME thành phố Vũng Tàu và ông Vũ Văn Thanh báo cáo các bước công việc đã triển khai và hoàn thành trong tháng 5 vừa qua. Đến thời điểm hiện nay, công tác nhân sự Ban chấp hành để Đại hội bầu đang đề cử cho đủ 13 – 15 người. Ban chấp hành lâm thời đã vận động được 21 Doanh nghiệp tham gia vào Hội viên mới, tiếp tục trong tuần sau cho đến giữa tháng 6/2024 đạt được ít nhất 50 Hội viên doanh nghiệp là thành viên mới của Hội Vũng Tàu.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến trao đổi thêm của thành viên dự họp, ông Bùi Ngọc Diệp – Phó Chủ tịch thường trực hoan nghênh khích lệ tinh thần làm việc nhiệt tình của Ban Thường trực cá nhân, Chủ tịch Hội, các Phó Chủ tịch, và Ban chấp hành lâm thời Hội thành phố. Ông cũng thay mặt Ban thường trực Hiệp hội có ý kiến chỉ đạo đôn đốc Ban chấp hành Hội thành phố bám sát quy trình, hướng dẫn thực hiện đầy đủ các Tiêu chí về Đại hội và quy trình tổ chức Đại hội chính thức lần nhất, chuẩn bị thực hiện tốt các nội dung căn bản:

1- Gặp gỡ hiệp thuơng nội bộ hội viên Doanh nghiệp về Danh sách đề cử ứng cử lựa chọn Uỷ viên Ban chấp hành mới cho đủ số lượng đã báo cáo và Danh sách chức danh lãnh đạo chủ chốt là Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các trưởng ban của các ban thuộc Hội.

2- Hoàn thành Dự thảo Báo cáo trình Đại hội và kế hoạch Đại hội.

3- Tiếp tục vận động thêm nữa nhiều Doanh nghiệp tham gia vào Hiệp hội làm thành viên mới của Hội Vũng Tàu, thành viên mới của Hội Vũng Tàu dự Đại hội đạt 100 Doanh nghiệp.

4- Văn phòng Hiệp hội chủ động kết nối, thường xuyên cập nhật công việc với Ban vận động, thường trực Hội Vũng Tàu để báo cáo kịp thời công việc, trình Thường trực Hiệp hội hồ sơ xét kết nạp Hội viên mới đạt đủ số lượng Hội viên dự Đại hội theo đúng nguyên tắc, quy định của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành.

Yêu cầu Công tác chuẩn bị Đại hội của Hội Thành phố xong trước ngày 15/6 trình Ban thường trực Hiệp hội Tỉnh phê duyệt.

Thường trực Hiệp hội DN SME và Ban thường trực Hội DN SME thành phố Vũng Tàu trong buổi làm việc ngày 4/6.

Tin chính