Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

UBND tỉnh BR-VT công khai thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

(BRVT-SME) UBND tỉnh vừa có bao cáo cụ thể về việc công khai các thông tin về việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa mới được ban hành. Trong báo cáo đăng tải cụ thể, chi tiết cách thức và các địa chỉ liên hệ của các sở, ngành liên quan. Mời quý doanh nghiệp tiếp cận tại http://www.baria-vungtau.gov.vn/c/document_library/get_file?uuid=f158800d-745a-4f7b-9c91-1b780c3e4372&groupId=10140