Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Trao chứng nhận Hội viên đầu năm mới

(BRVT-SME) Các doanh nghiệp được trao giấy chứng nhận Hội viên đợt này bao gồm: Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Séc, Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp, Văn phòng Luật sư Họ Vũ.

20190218 141941 - Trao chứng nhận Hội viên đầu năm mới
Ông Lê Văn Kháng, Chủ tịch Hiệp hội và các Phó Chủ tịch trao chứng nhận Hội viên cho Luật sư Lê Anh Thao, Trưởng văn phòng Luật sư Họ Vũ
20190218 141741 - Trao chứng nhận Hội viên đầu năm mới
Ông Lê Văn Kháng, Chủ tịch Hiệp Hội và các Phó Chủ tịch trao Giấy chứng nhận Hội viên cho ông Vũ Văn Đảo, đại diện Công ty Cổ phần Việt – Séc
20190218 141810 - Trao chứng nhận Hội viên đầu năm mới
Ông Lê Văn Kháng, Chủ tịch Hiệp Hội và các Phó Chủ tịch trao Giấy chứng nhận Hội viên cho ông Trần Ngọc Trinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp.

BRVT-SME