Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

TIN HIỆP HỘI TRONG THÁNG 2

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” các doanh nghiệp liên kết hỗ trợ giúp nhau tiêu thụ sản phẩm, kích hoạt tiêu dùng trong xã hội. Thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HHDN, ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Ban chấp hành Hiệp hội về việc hỗ trợ liên kết các doanh nghiệp hội viên trong Hiệp hội tiêu thụ, dùng hàng của nhau. Thường trực Hiệp hội có văn bản gửi tới các doanh nghiệp hội viên hưởng ứng chủ trương đó tại công văn số 02/CV-HHDN sau đây:

0001 5 - TIN HIỆP HỘI TRONG THÁNG 2

0001 6 - TIN HIỆP HỘI TRONG THÁNG 2

        Công văn Công ty CP Dầu khí Thái Bình Dương gửi Hiệp hội

0001 3 - TIN HIỆP HỘI TRONG THÁNG 2