Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Tiếp tục nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Cục phát triển doanh nghiệp – Bộ Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 78/PTDN-THCS ngày 10 tháng 04 năm 2020 về việc tiếp tục nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Để làm căn cứ thực tiễn kịp thời đề xuất, kiến nghị trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ các chính sách hỗ trợ giải pháp duy trì ổn định sản xuất kinh doanh.

Thường trực Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp cung cấp cập nhật các thông tin theo hướng dẫn mẫu biểu sau: (Biểu mẫu cung cấp thông tin).
BKTdt - Tiếp tục nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

BKTDT2 - Tiếp tục nắm bắt những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19