Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp hội viên ảnh hưởng dịch và ủng hộ chống dịch Covid-19

THÔNG BÁO (LẦN 2)

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg của Chính phủ và Hưởng ứng kêu gọi của UBMTTQVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn số 12/CV-HHDN thông báo, hướng dẫn đến Hội viên doanh nghiệp về báo cáo thiệt hại, ảnh hưởng đến dịch Covid-19 và ủng hộ chống dịch của các doanh nghiệp hội viên. Đến thời điểm 14 tháng 04 năm 2020, Hiệp hội đã nhận được báo cáo khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng bởi dịch bệnh từ một số hội viên. Hiệp hội có công văn thông báo (lần 2) và tổng hợp các doanh nghiệp hội viên hưởng ứng hỗ trợ dịch covid-19 như sau.

bd84a73c2ba1d0ff89b0 - Thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp hội viên ảnh hưởng dịch và ủng hộ chống dịch Covid-1974dd4a4cc6d13d8f64c0 - Thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp hội viên ảnh hưởng dịch và ủng hộ chống dịch Covid-1914.4 1 - Thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp hội viên ảnh hưởng dịch và ủng hộ chống dịch Covid-19