Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Căn cứ Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 11/CT-TTg ngày 04/03/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

Căn cứ công văn số 259/BRI-TH,NS&KSNB của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phối hợp trao đổi thông tin, hỗ trợ các ngành hàng, Doanh nghiệp trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có công văn số 08/CV-HHDN thông báo, hướng dẫn đến Hội viên doanh nghiệp như sau.0001 7 - Thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-190002 - Thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-190003 - Thông báo về việc hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng do dịch Covid-19