Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Ông Trần Ngọc Trinh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp tỉnh: Ngành thuế nên thấu hiểu doanh nghiệp.

Việc thực hiện nghĩa vụ thuế, nộp ngân sách cho nhà nước vừa là nghĩa vụ và là quyền lợi của Doanh nghiệp. Việc thực thi nhiệm vụ quản lý thuế, thu thuế và đôn đốc thu thuế là trách nhiệm của cơ quan chức về thuế.

Tuy nhiên chúng ta biết rằng các cơ chế chính sách về thuế ảnh hưởng rất lớn đến thu ngân sách cho nhà nước và cũng ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của doanh nghiệp và đời sống nhân dân. Nếu có chính sách thuế hợp lý, nuôi dưỡng nguồn thu, công bằng minh bạch thì sẽ tạo điều kiện và khuyến khích DN phấn khởi tích cực đóng thuế thì nguồn thu ngày càng tăng, ngày càng dồi dào. Ngược lại nếu chính sách thuế bất hợp lý, có hướng tận thu thì tưởng rằng sẽ thu được nhiều nhưng thực tế về lâu dài dân doanh bị tận thu sẽ lâm vào khó khăn, hoạt động sẽ kém phát triển và như vậy số tiền nộp thuế có thể ngày càng giảm đi, chưa nói gây bức xúc và tâm lý muốn trốn tránh thuế của dân doanh.

Với những lý do trên tôi xin có ý kiến đề xuất một số kiến nghị về cơ chế chính sách thuế như sau:

Cần có chính sách khen thưởng phù hợp thiết thực đối với các DN trong những trường hợp:

–  Nộp thuế đủ và đúng thời hạn (đã có chính sách khen thưởng).

–  Nộp thuế ngày càng tăng, năm sau cao hơn năm trước.

–  Doanh nghiệp nộp thuế mức bình quân tính trên đầu người lao động của doanh nghiệp đó cao hơn so với mức bình quân chung cả nước

Hình thức khen thưởng có thể ngoài các giấy khen, bằng khen thì nên có cơ chế ưu đãi, thí dụ:

– Có thể cho các doanh nghiệp này được quyền nộp chậm, nộp giãn thời gian so với qui định chung, đặc biệt các DN có số thuế nộp năm sau cao hơn năm trước thì số cao hơn này sẽ được nộp chậm hơn 1 thời gian so với qui định

– Thưởng bằng tiền với mức phù hợp để động viên doanh nghiệp.

Nhà nước nên có cơ chế chính sách công bằng, sòng phẳng và phải hết sức thấu hiểu với các doanh nghiệp khi cưỡng chế, phạt nộp chậm, tránh cào bằng vô cảm, doanh nghiệp nộp thuế ít, thường xuyên chây ì cũng như doanh nghiệp nộp nhiều mà thỉnh thoảng mới bị chậm. Cần xem xét thấu đáo nguyên nhân lý do tại sao doanh nghiệp đó lại nợ thuế, lại nộp chậm. Thí dụ:

– Các doanh nghiệp (tổng thầu) khi thi công các công trình có vốn ngân sách nhà nước thì việc thanh toán các công trình này ở nước ta rất lắm thủ tục nên dễ bị kéo dài, nếu chứng minh được việc chậm thanh toán này do khách quan hoặc do từ các cơ quan nhà nước liên quan thì doanh nghiệp mới được hưởng chính sách được ưu đãi nộp chậm một thời gian so với qui định nếu không thì doanh nghiệp sẽ bị bị phạt. Nhưng phần lớn đều đẩy nguyên nhân do nhà thầu nên đa số các nhà thầu không được hưởng chính sách ưu đãi này.

– Một số công trình lớn có vốn ngân sách nhà nước ngoài tổng thầu thì phần lớn phải có nhà thầu phụ, các thầu phụ này cũng phải bỏ vốn, các nguồn lực để thi công và chỉ nhận được tiền thanh toán khi tổng thầu được (chủ đầu tư đại diện nhà nước) thanh toán, tuy nhiên theo qui định hiện nay các nhà thầu phụ này không được hưởng chính sách ưu đãi được nộp chậm thuế khi công trình thanh toán chậm.

Hậu quả là doanh nghiệp thì bị nhà nước nợ chậm trả, không được tính lãi nhưng khi doanh nghiệp nợ thuế quá hạn thì bị phạt và bị cưỡng chế. Đây là một chính sách đang gây bức xúc và vô tình gây thêm khó khăn cho doanh nghiệp.

Tổng Cục Thuế nên phân quyền cho Cục thuế các tỉnh khi xem xét phạt nộp chậm, cưỡng chế doanh nghiệp khi nộp chậm vì Cục thuế tỉnh là đầu mối nắm rõ tình hình và đặc điểm doanh nghiệp họ sẽ có quyết định chính xác thấu đáo đối với doanh nghiệp. Như hiện nay đang cào bằng và vô cảm khi đánh đồng tất cả các doanh nghiệp nợ thuế là tội như nhau và đều lỗi là do doanh nghiệp chây ì, cố tình vv… Trong khi đó không ít doanh nghiệp do nhiều lý do trong đó có cả lý do do cơ chế chính sách nhà nước, hoặc nhiều doanh nghiệp có truyền thống chấp hành thuế rất tốt nhưng chỉ một hai lần chậm là bị đưa vào diện như những doanh nghiệp có vấn đề về thuế. Hiện nay do áp lực về thu ngân sách quá lớn nên Tổng cục thuế đang tìm mọi biện pháp để tận thu, trong đó có nhiều biện pháp không phù hợp gây bức xúc cho dân doanh gây kêu ca trong xã hội, cần phải xem lại cách làm này./.