Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội Nhiệm kỳ III: Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

Một số quy định chung sửa đổi, bổ sung Luật doanh nghiệp 2020

(BRVT-SME) Để hỗ trợ thông tin pháp luật hữu ích cho các Hội viên của Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh BR-VT, đặc biệt là các Công ty Cổ phần (CTCP), Luật sư Bùi Thanh Yến – Phó Ban Tư vấn-Pháp chế thuộc Hiệp hội đã có bài tổng hợp các thông tin pháp luật sau đây gửi Quý Hội viên tham khảo và đăng trên website của Hiệp hội:

GIỚI THIỆU MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020, CÁC CÔNG TY CẦN LƯU Ý.

 Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành đã có những tác động tích cực trong tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thúc đẩy thành lập, phát triển và mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp.

Ngày 17/6/2020, Quốc hội khóa XIV thông qua Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) năm 2020). Luật Doanh nghiệp 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021.Luật gồm 10 chương, 218 điều, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp, bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân; quy định về nhóm công ty.

Theo đó đáng lưu ý về các nội dung mới được sửa đổi, bổ sung tại phần các quy định chung, chi tiết như sau:

Thứ nhất, về các khái niệm, Luật bổ sung mới khái niệm “Người có quan hệ gia đình” tại Khoản 22 Điều 4 Luật DN 2020: “Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.”

Về khái niệm “Người có liên quan”, Luật đưa Kiểm soát viên và tất cả người đại diện theo pháp luật vào danh sách người có liên quan theo điểm d, Khoản 23 Điều 4 Luật DN 2020.

Thứ hai, Luật đã bỏ quy định doanh nghiệp phải thông báo thay đổi thông tin của Người quản lý doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thứ ba, Luật bổ sung quy định “Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.” tại Khoản 2 Điều 12 Luật DN 2020.

Thứ tư, Luật đã có một điều luật riêng là Điều 42 để quy định về con dấu của doanh nghiệp và hình thức con dấu bằng chữ ký số. Bỏ quy định phải thông báo mẫu dấu và các nội dung bắt buộc phải có trong con dấu.

Thứ năm, Luật bổ sung nhóm đối tượng không được góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp là các đối tượng bị cấm theo Luật Phòng, chống tham nhũng.

(Còn tiếp:Một số quy định liên quan đến CTCP cần lưu ý tại Luật Doanh nghiệp năm 2020).

Tin chính