Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Hiệp hội hợp tác cùng Trung tâm Khuyến công tỉnh nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp

(BRVT-SME) Hôm nay 22/4/2019, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa tỉnh BR-VT đã ký biên bản hợp tác với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển doanh nghiệp tỉnh BR-VT (gọi tắt là Trung tâm Khuyến công) trên nguyên tắc đồng thuận.

b81abd29f04a15144c5b - Hiệp hội hợp tác cùng Trung tâm Khuyến công tỉnh nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp
Ông Lê Văn Kháng, Chủ tịch Hiệp hội DN NVV và ông Đinh Trọng Cường, Giám đốc Trung tâm Khuyến công ký kết biên bản hợp tác

Nội dung chính của việc hợp tác là:

1. Hợp tác xây dựng, đóng góp các cơ chế, chính sách, quy chế, kế hoạch, định hướng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

2. Hợp tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Hợp tác trao đổi thông tin, nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

cc3abbb5e8d60d8854c7 - Hiệp hội hợp tác cùng Trung tâm Khuyến công tỉnh nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp
Ông Lê Văn Kháng, Chủ tịch Hiệp hội DN NVV và ông Đinh Trọng Cường, Giám đốc Trung tâm Khuyến công ký kết biên bản hợp tác

Theo đó, hai bên sẽ tạo cầu nối để gắn kết nhu cầu cần trợ giúp của doanh nghiệp Hội viên và những chính sách, chương trình tư vấn, hỗ trợ từ các kênh trợ giúp chính thống của Nhà nước thông qua Trung tâm Khuyến công. Như vậy, các doanh nghiệp Hội viên của Hiệp hội sẽ có nhiều cơ hội được đào tạo, tập huấn, tư vấn phát triển doanh nghiệp hoặc tiếp cận được những nguồn kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp từ phía nhà nước.

903e4ac619a5fcfba5b4 - Hiệp hội hợp tác cùng Trung tâm Khuyến công tỉnh nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp
Ông Đinh Trọng Cường, Giám đốc Trung tâm Khuyến công cho biết sẽ nhanh chóng cung cấp các thông tin và trợ giúp hữu ích, phù hợp với các đối tượng Doanh nghiệp Hội viên của Hiệp hội

Ban biên tập website sẽ có bài phỏng vấn sâu về những chính sách, chương trình tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp hiện đang triển khai của Trung tâm khuyến công và các điều kiện áp dụng cụ thể nhằm kết nối các doanh nghiệp Hội viên có nhu cầu.

(BRVT-SME)

Tin chính