Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Hội viên Hiệp hội ứng cử HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu khóa VII, NK 2021-2026

(BRVT-SME) Tiến tới bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Khóa VII nhiệm kỳ 2021- 2026.

Hội viên của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  gồm có 02 lãnh đạo đơn vị sau:

1.Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HĐQT, Công ty CP Đầu tư & Xây dựng Tân Phước Thịnh

– Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

– Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016 -2021

– Đại biểu Hội đồng nhân dân TP. Vũng Tàu nhiêm kỳ 2011 -2016

Đơn vị bầu cử số 02: Gồm các Phường 8,9,10, Thắng Nhì, Rạch Dừa và Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu.

a Triem - Hội viên Hiệp hội ứng cử HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, NK 2021-2026

2. Bà Bùi Thanh Yến, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV tư vấn doanh nghiệp B.T.Y; Phó Ban Tư vấn Pháp chế thuộc Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Đơn vị bầu cử số 01: Gồm các phường 1,2,3,4,5,7 và Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.

chi yên - Hội viên Hiệp hội ứng cử HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, NK 2021-2026