Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Hội nghị Tổng kết năm 2018 và phương hướng năm 2019

(BRVT-SME) Ngày 16/1/2019, Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh BR-VT đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019. Đến dự có ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HDND tỉnh, ông Trần Phúc Chỉnh, Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh và đại diện nhiều cơ quan, ban, ngành khác.

4382bc5299dd7a8323cc - Hội nghị Tổng kết năm 2018 và phương hướng năm 2019
Các doanh nghiệp Hội viên tham dự Hội nghị

Năm 2018, thành tích nổi bật nhất của Hiệp Hội là đã kiện toàn được Bộ máy Ban Chấp hành và kết nạp thêm 18 Hội viên, xây dựng củng cố các Ban nghiệp vụ gồm: Ban Tư vấn Pháp Chế, Ban Xúc tiến thương mại truyền thông.

3a6445e32a60c93e9071 - Hội nghị Tổng kết năm 2018 và phương hướng năm 2019
các Doanh nghiệp Hội viên tại Lễ tổng kết năm 2018

Về tiếp nhận và hỗ trợ vướng mắc của Hội viên, Thường trực Hiệp hội đã chủ động kết nối với Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi kết nối giữa Ngân hàng với doanh nghiệp . Doanh nghiệp phản ảnh kiến nghị còn vướng mắc về tiền thuê mặt bằng sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực đất đai, thuế và cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp khai thác vật liệu xây dựng. Hiệp hội đã kiến nghị tới Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh và các Sở ban ngành. Kết quả các Sở ban ngành lãnh đạo tỉnh đã tiếp thu lắng nghe ý kiến của Hiệp hội thông qua các văn bản giải đáp trả lời của Sở Tài Nguyên – Môi trường, Sở Nội vụ, Sở Công Thương, Cục Thuế bước đầu thể hiện Hiệp hội là cầu nối tin tưởng và là tổ chức phản biện giữa doanh nghiệp với chính quyền tỉnh và các Sở ban ngành. Ngoài ra, trong năm 2018 Thường trực Hiệp hội tiếp nhận được 6 ý kiến doanh nghiệp. Trong tháng 10/2018 Hiệp hội tổ chức hội nghị giao lưu doanh nghiệp với Thường trực HĐND tỉnh và các Sở Ban ngành. Ban tư vấn pháp chế đã tham gia tư vấn kiến nghị của 5 doanh nghiệp. Ban xúc tiếp thương mại truyền thông đã cộng tác với Công ty CP Đầu tư Thương Mại Dịch vụ Quảng cáo Hướng Dương để vận hành khai thác trang Website quảng bá, giao lưu thương mại cho doanh nghiệp hội viên với doanh nghiệp. Ban Biên tập website đăng tải đầy đủ các thông tin của Hiệp Hội tới Hội viên.

e9c474a11b22f87ca133 - Hội nghị Tổng kết năm 2018 và phương hướng năm 2019
Chủ tịch Hiệp Hội – Ông Lê Văn Kháng – tâm huyết với những phương hướng hoạt động đề ra năm 2019

Trong tháng 4/2018 Thường trực Hiệp hội đã tiếp làm việc với Công ty TNHH “Hội đồng tương trợ kinh tế” Nga tại Hà Nội tổ chức hợp tác thương mại Siberia – Nga và ký hợp tác thỏa thuận giao lưu giữa 2 tổ chức Hiệp hội và hội doanh nhân Siberia – Nga.

Theo đánh giá chung, Ban chấp hành và Thường trực Hiệp hội đã nắm sát tình hình Hội viên, kịp thời tổng hợp đánh giá đúng tình hình hội viên. Đã phát huy vai trò chức năng là cầu nối và phản biện với chính quyền tỉnh và các cơ quan quản lý Nhà nước và ngân hàng thông qua kiến nghị bằng văn bản tình hình vướng mắc của doanh nghiệp và có trả lời đối thoại của các Sở ban ngành với doanh nghiệp hội viên và thực hiện được đối thoại gặp gỡ giữa ngân hàng với doanh nghiệp để xử lý thỏa đáng những vướng mắc trong tiếp cận vay vốn tín dụng của doanh nghiệp. Đã tích cực kiến nghị những vấn đề còn vướng mắc ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp tập trung vẫn là xử lý tồn tại với cơ quan thuế, tài chính, tài nguyên môi trường áp giá thuê đất không đúng thời điểm, hệ số quy định và hệ số sử dụng đất khi doanh nghiệp có ý kiến cơ quan thuế chỉ giải thích chung chung, văn bản chỉ dẫn doanh nghiệp tự đi tìm đọc mà không đưa các thông số quy chuẩn nói cho doanh nghiệp rõ từ đó gây bất bình cho doanh nghiệp ảnh hưởng đến tài chính kế hoạch đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp.

Cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ thông qua các chỉ thị thúc đẩy thực hiện tốt Nghị quyết 5 BCH TW về phát triển kinh tế tư nhân, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 35/NQ.CP Chính phủ cùng đồng hành doanh nghiệp. Nghị quyết số 19/NQ.CP về cải cách môi trường đầu tư kinh doanh. Từ năm 2018 Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ra đời có hiệu lực đồng thời với nhiều chỉ thị, chính sách hướng dẫn thi hành các Hiệp định CPTPP, Hiệp định thương mại với cộng đồng Âu Châu là những cơ hội mở cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

b475d7e9b86a5b34027b - Hội nghị Tổng kết năm 2018 và phương hướng năm 2019

Năm 2019, Hiệp hội đề ra những hoạt động chính sau:

– Tiếp tục công tác phát triển Hội viên phấn đấu trong năm 2019 vận động 100 Hội viên.

– Kiện toàn củng cố tổ chức hội viên theo nhóm doanh nghiệp ngành nghề, phân công lại các ủy viên trong Ban chấp hành phụ trách theo dõi nắm hoạt động của các doanh nghiệp theo ngành nghề.

– Kiện toàn ban công tác Hội viên kết hợp phát triển Hội viên theo tổ chức hành chính Thành phố và Huyện Thị.

-Tiếp tục nắm tình hình khó khăn, vướng mắc của Hội viên trong từng quý, năm để tổng hợp kiến nghị, đề xuất tháo gỡ vướng mắc cho hội viên.

-Kết nối với Lãnh đạo tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư và các Sở Ban nghành trong tỉnh để nắm bắt thông tin các doanh nghiệp thường xuyên trên địa bàn và những dự báo liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

-Thường trực làm việc với Sở Xây dựng và các Thành phố, Huyện để cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch sản xuất của các địa phương công khai trên Website Hiệp hội hỗ trợ hội viên tra cứu thuận lợi.

-Tổ chức các Hội thảo chuyên đề hỗ trợ cho doanh nghiệp về quản trị doanh nghiệp, tài chính, kế toán, thuế, pháp luật và những vấn đề doanh nghiệp quan tâm.

Kết nối với các Ngân hàng thương mại để hỗ trợ giới thiệu thực hiện các chương trình của Chính phủ và Ngân hàng hỗ trợ doanh nghiệp hội viên tiếp cận tài chính tín dụng vay vốn và hỗ trợ vốn cho khởi nghiệp, đầu tư thay đổi công nghệ trong sản xuất. Nhất là sản xuất nông nghiệp sạch, chế biến xuất nhập khẩu và doanh nghiệp tư nhân nhỏ, siêu nhỏ.

Tiếp tục kết nối quảng bá sản phẩm, hình ảnh doanh nghiệp hội viên với thị trường, giao lưu trong nước và quốc tế thông qua việc gặp gỡ giao lưu với Hiệp hội doanh nghiệp địa phương bạn TP.HCM, vùng trọng điểm kinh tế phía Nam và các tổ chức Hiệp hội nước ngoài có văn phòng hoạt động tại Việt Nam.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Website Hiệp hội, cải tiến việc thông tin hoạt động doanh nghiệp trên website và hình thành mỗi  doanh nghiệp hội viên có trang thông tin giới thiệu về doanh nghiệp, hình ảnh, logo, thương hiệu và hoạt động của doanh nghiệp trên trang website Hiệp hội để quảng bá, kết nối rộng rãi.

390f48b02733c46d9d22 - Hội nghị Tổng kết năm 2018 và phương hướng năm 2019
60 doanh nghiệp nhận Chứng nhận Hội viên đợt 1 trong lễ Tổng kết

18 Hội viên kết nạp trong năm 2018 gồm:

 Công ty TNHH Giải Pháp SV

Công ty TNHH Khử Trùng Chống Mối Vũng Tàu

Công ty CP Đầu tư TM Dịch vụ Quảng cáo Hướng   Dương

Văn phòng Luật sư Họ Vũ

Công ty CP Kỹ Thuật Cơ khí Hàng Hải PCT

Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CN Vũng Tàu

Công ty CP Khách sạn Du lịch Tháng Mười

Công ty Cổ phần Cao ốc Việt (VIB)

Công ty Luật TNHH MTV tư vấn doanh nghiệp B.T.Y

Chi nhánh Bảo hiểm AAA Bà Rịa – Vũng Tàu

Công ty CP Đầu tư Phát triển Hàng Hải Việt Nam

Công ty TNHH Vật tư và Thiết bị K S N

Công ty Cổ Phần Thành Đại Phú Mỹ

Công ty TNHH Quyết Thắng

Công ty TNHH Vận Tải và Xây Dựng Đức Huynh

Công ty TNHH Nuôi trồng Nấm Hòa Long

Công ty Luật TNHH MTV Đặng Thành