Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội Nhiệm kỳ III: Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh

Hội nghị Ban chấp hành về Tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ III (2023-2028)

(BRVT-SME) Hội nghị Ban chấp hành phiên họp thứ 2 năm 2023 Nhiệm kỳ II về việc tổ chức Đại hội Nhiệm kỳ III.
Ngày 09 tháng 3 năm 2023, Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Hội nghị phiên họp lần 2 năm 2023 Nhiệm kỳ (2017-2023). Hội nghị dưới sư chủ trì của Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Chủ tịch Hiệp hội. Tham dự Hội nghị có đông đủ các Ông (Bà) Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ban thường vụ, UVBCH, Các Trưởng ban nghiệp vụ và Chánh văn phòng Hiệp hội.
Hội nghị đã thảo luận sôi nổi với tinh thần đoàn kết dân chủ. năng động, sáng tạo thảo luận về các văn kiện báo cáo trình Đại hội và các hoạt động tiến tới Đại hội nhiệm kỳ III.
Hội nghị đã quyết nghị và ra Nghị quyết về các vấn đề quan trọng sau:
Thông qua Báo cáo tổng kết Nhiệm kỳ II (2017-2023) và phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ III (2023-2028); Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành; Báo các công tác kiểm tra; Báo cáo hoạt động tài chính.
Thông qua đề án nhân sự và danh sách đề cử vào Ban chấp hành Nhiệm kỳ III (2023-2028) do Tiểu ban nhân sự tổng hợp và Ban chấp hành đề xuất để trình Đại hội gồm 21 người là các doanh nhân, Chủ doanh nghiệp, Lãnh đạo đứng đầu các doanh nghiệp hội viên Hiệp hội.
Hội nghị quyết nghị tổ chức Đại hội tại TP Vũng Tàu vào ngày 07 tháng 4 năm 2023.
Nghị quyết hội nghị kêu gọi các Hội viên tích cực tham dự Đại hội đầy đủ và nêu cao tinh thần dân chủ trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến trong Đại hội và tham gia vào giới thiệu lựa chọn Ủy viên ban chấp hành theo đề án nhân sự được trình bày tại Đại hội.
Tham gia nhiệt tình ủng hộ tinh thần, tài chính và tuyên truyền cổ vũ Đại hội bằng nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh đóng góp tích cực chào mừng Đại hội Hiệp hội Nhiệm kỳ III (2023-2028).
Sau đây là hình ảnh tại buổi họp

Tin chính