Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Hiệp hội bổ nhiệm chức danh mới

(BRVT-SME) Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh BR-VT bổ nhiệm chức danh mới nhằm kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động của Hiệp hội. Cụ thể các chức danh sau:

Ông Vũ Anh Thao, Phó Ban Tư vấn pháp chế, kiêm nhiệm chức danh Tổng Thư ký Hiệp hội.

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, đảm nhận chức danh Chánh Văn phòng Hiệp hội.

Ông Vũ Việt Chiến, đảm nhận chức danh Phó Ban Xúc tiến Thương mại Truyền thông, phụ trách về tư vấn và công nghệ thông tin.

c86371942f2ccb72923d - Hiệp hội bổ nhiệm chức danh mới
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch trao quyết định bổ nhiệm nhân sự mới
h 1 - Hiệp hội bổ nhiệm chức danh mới
Chủ tịch Hiệp hội – ông Lê Văn Kháng trao quyết định bổ nhiệm Tổng thư ký Hiệp hội cho ông Vũ Anh Thao
h 2 - Hiệp hội bổ nhiệm chức danh mới
Ông Lê Văn Kháng, Chủ tịch Hiệp hội, trao quyết định bổ nhiệm Phó Ban Xúc tiến Thương mại và Truyền thông cho ông Vũ Việt Chiến
h 3 - Hiệp hội bổ nhiệm chức danh mới
ông Nguyễn Thế Thường, Phó Chủ tịch Hiệp hội trao quyết định bổ nhiệm chức danh Chánh Văn phòng Hiệp hội cho bà Nguyễn Lan Anh.

0001 - Hiệp hội bổ nhiệm chức danh mới