Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Hiệp hội DNNVV Tỉnh tham gia hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp quỹ Vắc xin phòng chống dịch Covid-19

(BRVT-SME) Trong những ngày qua, tình hình dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ngày càng lan rộng, bùng phát tại nhiều quốc gia cũng như tại Việt Nam. Hưởng ứng Lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh COVID-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư tỉnh ủy, Ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có văn bản số 12/CV-HHDN ngày 03/06/2021 về việc phản ánh những khó khăn, thiệt hại, giải pháp khắc phục và tham gia hưởng ứng lời kêu gọi của UBMT tổ quốc tỉnh đóng góp, ủng hộ vào quỹ mua vắc xin phòng chống Covid-19 ngày 27 tháng 05 năm 2021 gửi đến các Doanh nghiệp hội viên như sau:                                 

– Căn cứ công văn số 3354/UBVĐXH14 của Ủy ban về các vấn đề xã hội, Quốc hội khóa XIV ngày 31 tháng 05 năm 2021 về việc đề nghị cung cấp thông tin về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm và các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, theo hướng dẫn của Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.

– Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ra sức ủng hộ mua vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 của Bí thư tỉnh ủy, UBMT tổ quốc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 27/05/2021.

Thường trực Hiệp hội đề nghị các Doanh nghiệp hội viên tham gia hưởng ứng và cung cấp cập nhật các thông tin theo nội dung sau:

1- Đánh giá tác động của dịch bệnh Covid-19 tới doanh nghiệp, người lao động. Trong đó nêu rõ: mức độ mức giảm sút doanh thu, nguồn nguyên liệu sản xuất, thị trường đầu ra; tổng số lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, số lượng người lao động phải nghỉ việc, ngừng việc; đầu tư phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại nơi sản xuất kinh doanh; khoản chi hỗ trợ (đóng góp, thiện nguyện…) nhà nước, người dân tham gia phòng, chống dịch bệnh…; các giải pháp đang triển khai trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (giãn, giảm giờ làm, làm việc luân phiên…);

– Các chính sách hỗ trợ đã được thụ hưởng; các khó khăn vướng mắc;

– Doanh nghiệp đã đầu tư các khoản để hỗ trợ người lao động tiếp cận với các dịch vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (xét nghiệm, tiêm phòng..);

2- Đã tham gia hưởng ứng kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ủng hộ tài trợ chống dịch Covid-19 bằng tiền, vật chất…(theo hướng dẫn của UBMT tổ quốc tỉnh và cơ quan các cấp);

3- Các đề xuất, giải pháp với Quốc hội, Chính phủ về chính sách hỗ trợ; chính sách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các kiến nghị khác hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.  

 Thông tin báo cáo xin gửi về Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước ngày 15 tháng 06 năm 2021.

Trân trọng thông báo!

Công van ve covid 19 lan 2 1 - Hiệp hội DNNVV Tỉnh tham gia hưởng ứng lời kêu gọi đóng góp quỹ Vắc xin phòng chống dịch Covid-19