Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Đăng ký tham gia Hội nghị đối thoại về thuế

Dự kiến ngày 12/032/2019, Cục Thuế tỉnh phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh BR-VT tổ chức Hội nghị đối thoại giải đáp vướng mắc của người nộp thuế về chính sách thuế, thủ tục quyết toán thuế năm 2018.

(BRVT-SME) Để hội nghị đối thoại giữa Cục Thuế tỉnh với các doanh nghiệp Hội viên Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh BR-VT đạt hiệu quả cao nhất, Ban Chấp hành Hiệp hội đề nghị các doanh nghiệp Hội viên đăng ký ý kiến giải đáp hoặc vướng mắc về thuế, quyết toán thuế của doanh nghiệp mình phản ánh trước về Hiệp hội (kể cả trường hợp không tham gia Hội nghị đối thoại).

cv dang ky thue - Đăng ký tham gia Hội nghị đối thoại về thuế