Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Bộ Giao Thông Vận Tải cắt giảm 67% các điều kiện kinh doanh hiện hữu

(SME-BRVT)

Như vậy, Bộ Giao Thông Vận Tải đã cắt giảm đến 67% các điều kiện kinh doanh hiện hữu, tạo điều kiện thông thoáng tối đa cho doanh nghiệp khi đăng ký và kinh doanh.

Nội dung cắt giảm gồm 8 phụ lục:

– Phụ lục 1. Danh mục cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường bộ (68,5%).

– Phụ lục 2. Danh mục cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đường thủy nội địa (67,34%).

– Phụ lục 3. Danh mục cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng (74,36%).

– Phụ lục 4. Danh mục cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng hải (65,08%).

– Phụ lục 5. Danh mục cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực đăng kiểm cơ giới đường bộ (61,43%).

– Phụ lục 6. Danh mục cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực đường sắt (73,08%).

– Phụ lục 7. Danh mục cắt giảm, đơn giản các quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ vận tải đa phương thức và kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng nguy hiểm (61,74%).

– Phụ lục 8. Danh mục bãi bỏ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực do Bộ Giao thông vận tải quản lý.