Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Nghị quyết Ban chấp hành Hiệp hội về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

(BRVT-SME) Ngày 02 tháng 07 năm 2020, Ban chấp hành Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tiến hành Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

Chủ trì hội nghị Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng lao động thời kì đổi mới, Chủ tịch Hiệp hội. Hội nghị có sự tham gia đầy đủ các ông (bà) Phó chủ tịch, Ban thường trực, Ủy viên Ban chấp hành, Trưởng, Phó các Ban nghiệp vụ và Chánh văn phòng Hiệp hội.

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020. Sau buổi họp khẩn trương sôi nổi, tham luận trao đổi thẳng thắn và đánh giá tình hình kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhất là xây dựng thống nhất chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020.

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết lần thứ 7 năm 2020, nhiệm kỳ III (2017-2022).

Trang website Hiệp hội xin trân trọng giới thiệu nội dung Nghị quyết và Báo cáo sơ kết 6 tháng cùng chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm sau đây của Hiệp hội.

Nghị quyết số 02/2020/NQ-HHDN

0001 34 - Nghị quyết Ban chấp hành Hiệp hội về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

0002 4 - Nghị quyết Ban chấp hành Hiệp hội về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

Báo cáo sơ kết

0001 35 - Nghị quyết Ban chấp hành Hiệp hội về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

0002 5 - Nghị quyết Ban chấp hành Hiệp hội về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

0003 2 - Nghị quyết Ban chấp hành Hiệp hội về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

0004 - Nghị quyết Ban chấp hành Hiệp hội về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020

0005 - Nghị quyết Ban chấp hành Hiệp hội về chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2020