Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Kết nạp thêm 4 Hội viên mới

Kết nạp thêm 4 Hội viên mới

(BRVT-SME) Ngày 01/11/2018, Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh BR-VT tổ chức lễ kết nạp Hội viên mới cho 4 doanh nghiệp gồm: Công ty Luật TNHH MTV Đặng Thành, Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Đức Huynh, Công ty TNHH nuôi trồng Nấm Hòa Long, Công ty TNHH Quyết Thắng.

Tại buổi kết nạp, các Hội viên mới mong muốn được Hiệp Hội hỗ trợ về các mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh như: Tư vấn pháp lý, cung cấp thông tin về tình hình thị trường, tình hình kinh tế xã hội, hỗ trợ về truyền thông quảng bá sản phẩm dịch vụ, kết nối với các cơ quan ban ngành của tỉnh… Thay mặt Hiệp Hội, ông Lê Văn Kháng, Chủ tịch Hiệp Hội đáp ứng những yêu cầu của các Hội viên và thông báo về những kế hoạch sắp tới của Hiệp Hội nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho các doanh nghiệp Hội viên, cùng đoàn kết nâng cao vị thế của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh BR-VT.

BRVT-SME