Cổng thông tin Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa BRVT - Ba Ria Vung Tau SME
Diễn đàn của Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ & Vừa Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Ba Ria Vung Tau SME) - Chủ tịch hiệp hội: Ông Lê Văn Kháng, Anh hùng Lao động Thời kỳ đổi mới

Sở Tài chính trả lời kiến nghị của Hiệp Hội về tiền thuê đất

(BRVT-SME) Ngày 9/8/2018, Hiệp Hội DN nhỏ và vừa tỉnh BR-VT có thông báo tới các doanh nghiệp Hội viên về công văn của Sở Tài chính trả lời kiến nghị của Hiệp Hội về tiền thuê đất. Ban Biên tập Website đăng toàn văn công văn như sau:

cv tra loi so tai chinh ve tien thue dat 1 001 - Sở Tài chính trả lời kiến nghị của Hiệp Hội về tiền thuê đất

cv tra loi so tai chinh ve tien thue dat 1 002 - Sở Tài chính trả lời kiến nghị của Hiệp Hội về tiền thuê đấtcv tra loi so tai chinh ve tien thue dat 1 003 - Sở Tài chính trả lời kiến nghị của Hiệp Hội về tiền thuê đất